Våra interimskonsulter

Våra interimskonsulter hjälper dig med bla förstudier, analyser eller projektledning


Företag och dess chefer är bra på att identifiera när något inte fungerar, men ofta saknas både tid och kompetens för att definiera vad och hur det bör förändras för att bli framgångsrikt. Speciellt eftersom världen är i konstant förändring. 
 
Hos Mesh interimskonsulter finns en stor grupp kloka egenföretagare som stöttar organisationer både innan, under och efter ett projekt. Förstudier i olika former är idag ett vanligt uppdrag hos oss, eftersom ROI blir så mycket bättre när man vet i vilken riktning man ska springa. Kompetensen sträcker sig över olika branscher, segment och specialistområdet- vilket gör oss breda och redo att stötta er där ert behov är som störst.

Om våra interimskonsulter

chefsnätverk

Våra HR-konsult

Med en extern HR-konsult är  framgångssagorna många. Det kan handla om allt från att kravställa rätt inför en permanent rekrytering, stötta chefer i komplexa ärenden till att på riktigt skapa ett agilt HR-arbete nära affären.


Om HR-konsult

Ekonomikonsult

En interimskonsult är vana vid att sätta sig in i nya bolag. De har en unik förmåga att snabbt göra en behovsanalys, hitta förbättringsområden och kan även dela med sig av kloka lösningar de sett på andra bolag. 


Om Ekonomikonsult

Marknadskonsult

Ta hjälp av en interimskonsult vid en expansion till nya marknader. Eller om ett beteende i marknaden riskerar att hota ert varumärke. Det är vanligt att ta hjälp av en erfaren marknadskonsult för att snabba på utvecklingen. 


Om Marknadskonsult

Försäljningskonsult

Många försäljningsavdelningar befinner sig idag under någon form av digital transformation. En interimskonsult som kan förstå vilken typ av försäljning bolaget behöver för att växa, samt vilka aktiviteter som kan stötta.


Om försäljningskonsult

Konsult inom IT & digitalisering

Små- och medelstora bolag behöver ha hög kostnadskontroll, och långt ifrån alla har möjlighet att anställa en egen CIO/CDO.

 Då är det klokt att låta en erfaren interimskonsult inom IT analysera och implementera IT hos er. 


Om Interimskonsult IT

Konsult till inköp/supply chain

Inköp och logistik är navet i många bolag. När något går fel kan det få stora konsekvenser. Många har insett att det gör klokt i att ta in en extern expert som kan titta på processerna i preventivt syfte  men också för att effektivisera inköpsorganisationen.


Om konsult inom inköp/supply chain

Fördelar med att anlita en interimskonsult

Fördelarna att arbeta med Mesh Interim är många men i det här sammanhanget är det framför allt den breda erfarenheten som interimskonsulterna besitter. Det är en enorm styrka att konsulten själv suttit i många olika roller, beställt projekt, lett projekt, varit med om både framgångsrika och kraschade projekt för att på så sätt förstå vilken typ av data som behöver inhämtas - analyseras och implementeras. Att communityn’s kollektiva intelligens finns som bollplank längst vägen gör att Mesh intermiskonsulter är både starkare och stabilare. 

Vem ska utföra projektet?

När Business caset är presenterat, analysen gjord och beslutet fattat kommer frågan om vem eller vilka som ska driva projektet så att målet faktiskt kan uppnås.
Att driva projekt internt kan vara en framgång men allt för ofta hopar sig problemen. Tiden är som bekant en bristvara nästan överallt. Och att belasta en redan slimmad organisation är sällan en lyckad lösning. Ofta saknas också rätt kompetens att faktiskt driva projektet. För att nyttja den specialistkompetens som finns i företaget och stötta individer, grupper och organisationer i projektarbete är det klokt att anlita en interimkonsult som driver projektarbetet.

Mesh Interim har vi samlat chefer från ledningsgruppens alla hörn. Flertalet har byggt på med projektledarkompetens som tillsammans med den gedigna chefserfarenhet, blir en enorm tillgång för att projektet ska bli framgångsrikt.
Idag hjälper Mesh Interim bolag att driva projekt inom ett flertal områden.  
Alla projekt följer en framgångsrik struktur : Analysera/förstudie -designa – implementera – mäta.