Våra interimschefer

Interimschefer för din ledningsgrupp

När du anlitar en av våra interimschef är du garanterad en högst kvalitativ person. Tillsammans med dig tar vi reda på vilket behov ni har för att sedan kunna ta fram en gemensam formulering som skickas ut i vår community.

I The Mesh Interim Community har vi samlat ledningsgruppens alla funktioner - ett nätverk av duktiga konsulter. Finns inte er interimchef i communityn finns den garanterat bland dess kontakter. Mesh kvalitetssäkrar och intervjuar de rekommenderade kandidaterna innan de bäst lämpade presenteras för er. Känns allt bra anlitar ni er nya interimschef inom ett fåtal arbetsdagar och då inleds vår affär. Det finns alltså ingen rekryteringskostnad från Mesh och därmed ingen ekonomisk risk.

 Välkommen till oss - Välkommen till The Mesh Interim Community


Om våra interimschefer

Interim VD / CEO

En handlingskraftig och erfaren ledare som driver företaget framåt. En interim vd är lämplig vid en rad olika situationer, så som att genomföra en turn around, ökning av försäljning eller så ska ett eller flera förvärv genomföras.

Om interim VD / CEO

Interim ekonomichef / CFO

Anlita en interim CFO för att säkerställa struktur och generera resultat. Interimskonsulter är vana att sätt sig in i nya bolag och har en unik förmåga att snabbt göra en analys och hitta förbättringsområden.

Om interim CFO

Interim HR-chef

En erfaren, interim HR-chef kan både arbeta konsultativt för att bistå bolagets chefer med praktiska råd, eller strategiskt stöd, likväl som att sätta ljuset på områden där nya metoder och verktyg bör implementeras.

Om interim HR-Chef

Interim Försäljningschef

Genom att anlita en interim försäljningschef får du en person som är van i arbetet med att coacha och stärka säljteam och redo att snabbt sätta sig in i er organisation med viljan att åstadkomma förändring. En tillfällig men stabil kollega.

Om interim försäljningschef

Interim Affärsområdeschef

Avdelningschef, divisionschef, enhetschef eller affärsenhetschef? Kärt barn har många namn. Söker ni en effektiv och snabb lösning för tjänsten som operativ chef med personalansvar och ekonomisk driftighet har vi lösningen för er.

Om interim affärsområdeschef

chefsnätverk
Interim Produktchef

Behöver ni hjälp att utveckla en befintlig produkt eller saknar ni någon som kan genomföra marknadsanalyser och se hur produkten kan komma att behöva förändras över tid? Då är en interim produktchef helt rätt väg att gå.

Om interim produktchef

Interim Marknadschef

En ledare som kan förstå hur bolaget behöver synas samtidigt som försäljningen ska stöttas. Ta hjälp av en intermschef som är expert inom marknadsförning för att utvecklas i takt med marknad, hamna på rätt spår eller snabba på utvecklingen. 

Om interim marknadschef

Interim CIO/CTO

Ta hjälp av en interimschef för att driva er digitalisering framåt, säkerställa länken mellan IT och verksamhetens utveckling. En interim CIO/CTO kan vara med i kravställandet av ett nytt affärssystem och tekniska lösningar. 

Om interim CIO/CTO

Interim Inköpschef/Supply Chain

Inköp och logistik är navet i många bolag. Flera företag har insett att det är klokt att ta in en extern expert som kan titta på processerna i preventivt syfte för att undvika problem och kanske framförallt för att effektivisera inköpsorganisationen. 

Om interim Inköpschef/supply chain

Mesh interims ordlista

Här hittar du en ordlista över våra interimschefers olika yrkesroller, deras förkortningar och vad de innebär

Vad betyder VD/CEO?

VD står för verkställande direktör vilket ungefär är samma som titeln CEO som står för Chief Executive Officer. En CEO eller VD ansvarar inför styrelsen för den löpande förvaltningen i ett aktiebolag. En VD har rätt att besluta om löpande förvaltningsåtgärder.

Vad betyder CFO?

CFO står för Chief Financial Officer och ansvarar för ekonomiavdelningen och driver företagets styrning genom ekonomiska och finansiella frågor. I Sverige används ofta titeln ekonomichef.

Vad står HR-chef för?

HR står för Human Resources och arbetar med personalfrågor. HR har bla hand om rekrytering, organisationsutveckling, pension och arbetsmiljö. En HR-chef ansvarar för arbetsgivares personalresurser och den eventuella HR-avdelningen som arbetar med rekrytering, kompetensutveckling och personalvård.

Vad betyder CMO?


CMO står för Chief Marketing Officer vilket är marknadschef på svenska. En CMO ansvarar för regelbundna analyser av företagets marknadsstrategi, skapar årliga marknadsplaner, ser över budgeten, håller sig uppdaterad på de senaste trenderna och utför marknadsföringskampanjer i olika kanaler.

Vad betyder CIO/CTO

CIO står för Chief Information Officer. En CIO ansvarar för IT-organisationen och tar strategiska beslut. I Sverige kan titeln kallas IT-chef. En CIO bör vara innovativ och implementera ny teknik. En annan titel för rollen, som ungefär är samma som CIO, är CTO som står för Chief Technical Officer.

Vad menas med PMO?

PMO står för Project Management Office eller Program Management Office och är en enhet inom en organisation. Denna enhet ansvarar för att samordna pågående projekt inom en organisation. Ansvarsområdena kan vara stöd för projekten, projektstyrning samt verktyg och processer. En Project eller Program Management Officer, även kallat programchef på svenska, rapporterar ofta till ledningsgruppen samt prioriterar projekt och ser till att de ligger i linje med verksamhetens affärsstrategi.

Vad är en COO?

COO står för Chief Operating Officer. I rollen är man en befattningshavare som övervakar de dagliga operativa och administrativa funktionerna i ett företag. En COO kallas ibland för “vice verkställande direktör” eller “operativ chef”. Detta då en COO rapporterar direkt till en CEO.

Vad är en Interimschef?

En interimschef är en tillfällig chef som organisationer hyr in för att utföra arbete inom ett visst kompetensområde. Ofta hyr företag in en interimschef för att genomföra en förändring. För att vara en interimschef behöver man vara erfaren och specialiserad inom ett specifikt kompetensområde.

Vad är en konsult?

En konsult är en person som är specialiserad inom ett visst område och kan antingen vara egenföretagare eller anställd. Är konsulten anställd kan det exempelvis vara på ett bemanningsföretag där konsulten arbetar på uppdrag av ett eller flera företag. En konsult blir ofta inhyrd av ett företag för att utföra arbete inom ett område företaget saknar kompetens inom.