Vår kvalitetsprocess

Vi säkerställer att våra medlemmar upprätthåller en hög, kvalitetsmässig nivå genom att utvärdera varje medlem.

Vår syn på kvalitet.

bästa interimscheferna

Trygghet är en av våra viktigaste värden. Därför lägger vi stor vikt vid att våra konsulter håller en hög standard. Vi handplockar varje medlem och ser noggrant till att säkerställa att varje individ passar in i vår kontext.

För dig som ansöker om medlemskap kan vår urvalsprocess och kvalitetssäkring innebära att det kan ta några dagar innan du får svar.

Steg 1: Ansökningsprocessen

Konsulterna som vill gå med i Mesh ansöker om medlemskap i vår medlemsportal. Mesh är inte öppet för alla. Efter att vi har tagit emot ansökan undersöker vi hennes eller hand bakgrund, meriter och profil. Därefter följer en intervju. Vi är måna om att lära känna varje medlem väl. Utan kunskap om deras individuella prestationer, mål och visioner kan vi inte – i nästa led – veta vilket uppdrag som är rätt för dem.

Steg 2: Inför uthyrning

Varje konsult som hyrs ut går igenom en intervju. Intervjun ger oss en utförlig bild av konsultens personlighet, drivkrafter, styrkor och svagheter. Precis som inom all rekrytering handlar intervjutillfället även till stor del om att skapa ett intresse hos kandidaten. Ju mer vi vet om er ledningsgrupp och de utmaningar ni står inför, desto lättare skapas ett ömsesidigt intresse mellan er och vår medlem.

Vi har även en möjlighet att ta en referens och bakgrundskontroll på kandidaten. Granskningen innehåller endast offentlig information, för att säkerställa konsultens personalia, ekonomi och juridiska spörsmål.

Steg 3: Löpande utvärdering

Våra medlemmar utvärderas löpande för att säkerställa att de fortfarande är aktiva som seniora egenkonsulter, och att de bidrar till nätverket enligt Meshs villkor. Den återkommande valideringen av medlemmarna säkerställer att vår nivå upprätthålls.