Vår delningsekonomi

– gör din konsultaffär skalbar

Som medlem i Mesh genererar du intäkter genom att dela med dig av affärsuppdrag och relevanta kontakter i ditt nätverk. 

I The Mesh Community finns tre tydliga sätt för dig att skapa alternativa intäkter.

1. Involvera Mesh i affärsuppdrag
2. Rekommendera konsulter till aktuella uppdrag
3. Rekommendera nya medlemmar till The Mesh Community

Utöver detta kan du även utföra uppdrag via Mesh, i rollen som konsult.

Affärs- och uppdragsgenerering

Vi tror att du vid flera tillfällen kommer att vara i kontakt med olika affärsmöjligheter.

  • Du får information om att ett bolag är i behov av en senior konsult
  • Du får erbjudanden om uppdrag som du själv inte har möjlighet att utföra
  • Du har information om att någon har sagt upp sig från en ledande position 
  • Du har kontakter på ett företag som expanderar kraftigt 

Vid alla dessa tillfällen finns det ett värde för dig att involvera Mesh. När du kontaktar oss lägger vi tillsammans en strategi, baserat på följande.

  • Hur har du fått informationen om det potentiella uppdraget?
  • Vilken information har du om företaget och kontaktpersonerna?
  • Hur bör Mesh gå tillväga för att kontakta den potentiella kunden och komma vidare på bästa sätt?

Har du kommit i kontakt med ett affärsuppdrag?

Dela med dig av ett affärsuppdrag

Rekommendera egenkonsulter till aktuella uppdrag

 

Vår affärsmodell bygger på att dela. För att detta ska fungera vill vi  att du som medlem aktivt tar del av alla aktuella uppdragsbeskrivningar i The Mesh Community, även om de inte är relevanta för dig personligen. Rekommendationerna på konsulter som ännu ej är medlemmar görs här.

Rekommendera nya medlemmar till The Mesh Community

Vi är övertygade om att ett av de bästa sätten vi kan växa på är genom rekommendationer. Det gäller även The Mesh Community.  Konsulterna du rekommenderar måste har ledningsgruppserfarenhet och ett aktivt eget bolag.

  • De medlemmar du rekommenderar kopplas till dig
  • Din rekommendation gäller i tre månader framåt
  • Väljer personen att medlem inom den perioden är det början på en möjlig, framtida intäkt

Uppdrag via Mesh

När du är intresserad av att ta ett uppdrag hos Mesh anmäler du ditt intresse och motiverar varför du passar för uppdraget. Därefter genomförs en kvalitetskontroll genom intervju, eventuell referenstagning och tester. Som slutkandidat kan du också komma att gå igenom en bakgrundskontroll. 

Välkommen till vår community – välkommen till Mesh.

"Mesh har en spännande och innovativ affärsmodell som bygger på samarbete, vilket jag tycker är väldigt intressant. Som konsult ligger sårbarheten ofta i ensamheten – men med Mesh står man aldrig ensam."
Senior egenkonsult och medlem i Mesh