Vår delningsekonomi

Gör din konsultaffär skalbar

Många egenkonsulter upplever att balansen mellan försäljning och leverans är en stor utmaning. I Mesh vill vi verka för att förbättra balansen, där du som konsult kan hjälpa dina kunder även när du själv inte är tillgänglig. Öka dina intäkter genom att dela med dig av affärsuppdrag och relevanta kontakter i ditt nätverk.

1. Involvera Mesh i affärsuppdrag

Känner du någon duktig konsult som kan hjälpa oss?

Hur många gånger har du inte fått den frågan som konsult?
Vi vet att du vid flera tillfällen kommer i kontakt med affärsmöjligheter. Det kan t ex. handla om att du själv får frågan om ett uppdrag men sitter fast i ett annat åtagande eller att den ledningsgrupp du stöttar har ytterligare ett behov av en interimschef eller projektkonsult.

 Istället för att förmedla ett namn - kan du hjälpa din kund att nå rätt målgrupp - träffsäkert och effektivt. Dessutom delar vi på förtjänsten så att din intäkt växer.

2. Rekommendera en konsult till ett uppdrag

Hur ofta har tanken slagit dig - men den här rollen skulle passa min f.d. chef/kollega perfekt?   

Vår affärsmodell bygger på att dela. Genom att dela med sig av rekommendationer in i vår community, bidrar du till att vår träffsäkerhet mot kund blir hundraprocentig. För vem kan egentligen bedöma bättre än en kollega/tidigare chef hur en konsult är i praktiken?

Genom att rekommendera -hjälper du till att matcha konsulter rätt - samtidigt som du ökar din egen intäkt. 

3. Rekommendera en ny medlem till Mesh

Har du konsultkollegor i ditt nätverk som du tror skulle bidra och få stöd av The Mesh community? 

Vi är övertygade om att ett av de bästa sätten vi kan växa på är genom rekommendationer. De chefskonsulter du rekommenderar kopplas till dig och om konsulten bli antagen inom en tre månader är det början på en möjlig, framtida intäkt. Får konsulten du rekommenderat ett uppdrag via Mesh, får du en del av den intäkten. 

Konsulterna du rekommenderar måste ha ledningsgruppserfarenhet, ett aktivt eget bolag, ange två tidigare kundrekommendationer och betala en årlig serviceavgift.

Uppdrag via Mesh

När du är intresserad av att ta ett uppdrag hos Mesh ansöker du och motiverar varför du passar för uppdraget. Därefter genomförs en kvalitetskontroll genom intervju, eventuell referenstagning och tester. Som slutkandidat kan du också komma att gå igenom en bakgrundskontroll.

Välkommen till vår community – välkommen till Mesh.

 Inspireras av Mesh kunder & konsulter