Vad Mesh ger dig

Som medlem i Mesh Community tar du del av en ny sorts samverkan för interimschefer. Inom Mesh öppnar vi dörrar för varandra genom att dela med oss av våra respektive nätverk. Det ska löna sig att dela med sig, det är därför Mesh har en delningsekonomi. Det betyder att som en aktiv medlem i Mesh har du möjlighet att skapa nya intäkter.

Alla medlemmar i Mesh Community drar nytta av nätverket på olika sätt, men det finns några gemensamma nämnare:

Kollektivets gemenskap

chefsnätverk

Som medlem i Mesh Community får du tillgång till en ny gemenskap för interimschefer. Via digitala hjälpmedel kommunicerar våra medlemmar dagligen med varandra för att få hjälp med komplexa situationer ute på uppdrag, be om feedback på idéer och finna nya vägar framåt i projekt eller processer som fastnat.

Flera av våra medlemmar är vana resenärer och pendlare. Inom Mesh Community finner de nya bekantskaper över hela landet. Att bredda sitt nätverk, rent geografiskt, med teknikens hjälp kan innebära mer än trevliga affärsluncher. Medlemmar som möter varandra också kan dra nytta av varandra i framtiden.

Chefsuppdrag som utmanar dig

bästa interimscheferna

Inom nätverket skapar vi affärsmöjligheter tillsammans, för varandra. Det kan ske på en rad olika sätt, men kärnan ligger i att vi alla tjänar på att dela med oss. Vi har en unik struktur som gör det lönsamt för dig som medlem att dela.

Alla medlemmar i Mesh Community har sina egna nätverk av potentiella uppdragsgivare. När en öppning sker i våra medlemmars nätverk delar de med sig till Mesh. Det innebär att du får förstahandsinformation om nya, kommande uppdrag och har möjlighet att göra dig sedd. Målet är att vi inom Mesh ska hitta chefsuppdrag som utmanar oss som individer och ledare.

Ibland finns öppningen i samma ledningsgrupp en Mesh-medlem redan arbetar för. Det stärker vårt community ytterligare. En medlem som tipsar om ett interimsuppdrag på samma företag kan, tack vare sin insyn, skapa synergieffekter för alla parter genom att hjälpa till att hitta rätt person.

Utvecklas som interimschef

utvecklas som interimschef

Att stå emellan uppdrag kan för många upplevas som en stress. Tålamod är onekligen en dygd, men genom att ta tillvara på mellantiderna kan du vinna stort. Kanske siktar du på en, för dig, helt ny sorts uppdrag.

Då kan goda råd från någon, med mångårig erfarenhet från samma roll, vara till stor hjälp. Där kommer nätverket in som har möjlighet att ge dig de råd som du behöver för att känna dig trygg och stark inför stora beslut.


Är du en bra match med Mesh?

Läs mer om de drag som kännetecknar våra medlemmar.