Uppdrag via Mesh

Chefsnätverket för dig som egenkonsult

Många chefer väljer idag att lämna livet som anställd för att verka som egenkonsult. Ett karriärval som innebär enorma fördelar.  
Baksidan är att det ibland kan vara ensamt.
När utmaningar skiftar lika snabbt som de uppstår ställs nya och mer komplexa krav på dig som chefkonsult. Förr talade vi om vikten av rätt konsult, idag vet vi att det är fler behov som styr och andra komponenter har blivit mer betydelsefulla. Att ha någonstans att vända sig när frågeställningar eller behov uppstår är viktigt. Lika viktigt som att få access till ett fördjupat lärande.
Därför har vi skapat The Mesh Community - chefsnätverket för affärsdrivna interim- och projektkonsulter.

Mesh erbjudande 

När du antagits och betalat serviceavgiften på 3 588 kr ex moms, blir du en exklusiv medlem i The Mesh Community. Under ditt communityår erbjuds du förutom våra exklusiva uppdrag även att välja från ett stort palett av lärande och nätverkande aktiviteter.
Vårt löfte är välinvesterad tid. 

 • Mesh Groups
  Du väljer från ett antal inriktningar som blir din arena att växa och skapa affärer. Din grupp leds av en erfaren facilitator och utvecklingen sker tillsammans med egenkonsulter på din nivå.
 • Mesh MeetUps 
  Här träffas vi fysiskt i den större grupper med syftet att affärsmässigt lära av varandra, nätverka och diskutera affärsmöjligheter. 
 • Mesh Webinar
  Exklusiva föreläsningar som ger dig ett försprång som egenkonsult.  
 • Mesh Learn
  Mesh specifika ämnen som syftar till att utveckla din konsultaffär som t ex din pension, rätt försäkring, juridik eller ekonomi.
 • Mesh exklusiva uppdrag
  I Mesh får du access till uppdrag som inte når marknaden, eftersom uppdragen delas mellan våra Meshkonsulter och deras nätverk. 
 • Mesh delningsekonomi
  Vi ger dig den unika möjligheten att hjälpa dina kunder när du själv inte kan - samtidigt som du själv blir skalbar. 
 • Mesh Linkedin 
  I vår slutna LinkedIn grupp når du hela communityns kompetens och kan snabbt få hjälp att lösa en utmaning på ditt uppdrag. 


"Mesh har en spännande och innovativ affärsmodell som bygger på samarbete. Som konsult ligger sårbarheten ofta i ensamheten - men med Mesh står man aldrig ensam."

* Chefskonsult och en del av The Mesh Community