Så fungerar The Mesh Community

Mesh är en konsultsammanslutning för dig som är senior konsult och driver eget. I Meshs chefsnätverk samlas landets skarpaste hjärnor för att nätverka och skapa affärer för varandra.

Kunderna som anlitar Mesh söker en eller flera seniora konsulter och värdesätter vår snabba, pricksäkra matchning. Som medlem är du invald baserat på din erfarenhet som ledare och specialist.

Skalbarhet, affärsmöjligheter och kunskapsutbyten

Som medlem i The Mesh Community blir din konsultaffär skalbar. Inom The Mesh Community öppnar vi dörrar för varandra genom våra respektive nätverk. Att dela med sig lönar sig. Du får tillgång till uppdrag som aldrig når marknaden, men även gruppens samlade kunskap och kontaktnät.

Delningsekonomin – en del av vår affärsmodell

Det som särskiljer Mesh från andra sammanslutningar på marknaden är att du som medlem kan skapa nya intäkter inom Mesh.  Vår affärsmodell bottnar i en delningsekonomi för business-to-business, där du vinner på att öppna en dörr för någon i ditt eget nätverk.

Trots det lyfter många av våra medlemmar att det största utbytet de får av The Mesh Community inte är mätbart i kronor och ören.

En kraftfull rekommendationsmotor

Våra medlemmar har alla sina respektive nätverk av potentiella uppdragsgivare. När en möjlighet dyker upp i en medlems nätverk introducerar medlemmen Mesh till sin kontakt. Som medlem får du förstahandsinformation om nya, kommande uppdrag och har möjlighet att göra dig sedd.

Ibland finns öppningen i samma ledningsgrupp där en Mesh-medlem redan gör ett uppdrag. Det stärker The Mesh Community ytterligare. En medlem som tipsar om ett uppdrag på samma företag kan, tack vare sin insyn, skapa synergieffekter för alla parter genom att hjälpa till att hitta rätt person.

Vårt gemensamma mål är att alla medlemmar i Mesh ska matchas med spännande konsultuppdrag.

Hur blir jag medlem? Så går ansökningsprocessen till:

1. Ansökan

Våra grundkrav är att du ska ha ledningsgruppserfarenhet och ha ett registrerat bolag.

Ansökan

2. Kvalitetsgranskning

Innan du påbörjar ett uppdrag som förmedlats via Mesh kvalitetsgranskas du av oss.

Vår kvalitetsprocess

3. Beslut

Du meddelas så snart din ansökan har behandlats. Efter antagning tar du del av våra regler, introduceras för de andra medlemmarna och välkomnas in i våra kommunikationskanaler.

Läs mer här

"Fler seniora egenkonsulter borde vilja skapa fler intäktsströmmar utöver den huvudsakliga inkomstkällan."
Medlem i Mesh