Projektkonsult inom HR

Vilket HR projekt behöver ni hjälp med?

Under 2000-talet har HR funktionen gått ifrån att ha varit en administrativ supportfunktion till att verkligen vara en integrerad del i affärsstrategin. Idag vet vi att utan en hållbar och klok HR-strategi tappar företaget fart. Och fler förändringar inom HR har vi sett. För ett antal år sedan ansågs det nästan omöjligt att kontraktera en HR-chef på konsultbasis. Idag se det annorlunda ut och många företag vittnar istället om de stora fördelarna. Med en extern HR-konsult får ni som bolag möjlighet att tanka av erfarenheter från andra bolag & fylla funktionen med rätt komponenter samtidigt som personalfrågorna hanteras och prioriteras. Allt för att just er HR-strategi ska bli framgångsrik.

Framgångssagorna är många och handlar om allt från att kravställa rätt inför en permanent rekrytering, stötta chefer i komplexa ärenden till att på riktigt skapa ett agilt HR-arbete nära affären. Förändringar som snabbt ger en positiv ROI då effektiviteten ökar och fallgroparna undviks. I Mesh finns projektkonsulter inom HR på alla nivåer med ett tydligt affärsorienterat arbetssätt från olika företag och branscher, stora som små.

När är det klokt att anlita en tillfällig HR-chef?

Företag som kontrakterar en projektkonsult för att driva ett HR projekt är många. Det kan handla om att bolaget behöver genomföra en transformation av något slag. Eller så finns det behov att implementera nya processer inom t ex. rekrytering, onboarding eller performance management. En erfaren, projektkonsult inom HR kan både arbeta konsultativt, operativt och strategiskt vilket skapar förutsättningar för att projektet ska bli framgångsrikt. Fördelen att projektet leds av en extern konsult är många. Projektet prioriteras fullt ut och internpolitiken kan undvikas i större utsträckning. En projektkonsult från Mesh avlastar den övriga HR organisationen, vilket i sig skapar hållbara människor, undviker ohälsa och möjliggör att kärnaffären stöttas på bästa sätt. 

Hur går det till att ta in en projektkonsult inom HR?

Tillsammans bygger vi en projektbeskrivning för att säkerställa att vi kommunicerar rätt nyckelfaktorer till The Mesh Communitys konsulter. Stor vikt läggs via relevant bakgrund och personliga egenskaper, men även vid det resultat ni förväntar er. Det är viktigt att skapa en tydlig målsättning – och förväntansbild så att vi och communityn kan hjälpa er att hitta rätt. Dessutom blir det mer effektivt när projektet väl ska börja och rätt saker prioriteras från start. Den resultatorienterade inställningen och korta startsträckan är något som kännetecknar en duktig projektkonsult.

Uppdraget pågår så länge ert behov kvarstår och kan variera i omfattning över tid. 

Vilka är de interima HR-cheferna i Mesh?

Projektkonsulterna i Mesh har lång bakgrund som anställda, innan de gick över till att arbeta som egenkonsulter. Deras erfarenheter varierar stort. Somliga har främst arbetat i tillväxtbolag, andra nästan uteslutande i en global miljö. Oavsett hur deras CV ser ut har de en sak gemensamt: sin gedigna erfarenhet. De har alla en mycket stark drivkraft, ofta kopplad till att driva förändring. De utstrålar en nyfikenhet och öppenhet gällande, för dem, nya branscher, bolag och situationer.

Samtliga av egenkonsulterna i Mesh har tidigare suttit i ledningsgrupp. Inom HR-spektrat har de flesta av Meshs medlemmar verkat som HR-chef, HR Business Partner, HR projektledare och därmed flera projekt bakom sig. Styrkan ligger i att med andra glasögon se vad ni er organisation kan gynnas av för att få era människor att växa.

Framgångsrika HR-projekt

En av de sägningar majoriteten av våra projektkonsulter går i god för är att ensam inte är stark. När er projektkonsult från Mesh står inför en komplex utmaning behövs stöd från andra HR executives som genomfört liknande resor. Kunskapsutbytet inom Mesh är en av de aspekter med communityn som våra medlemmar lyfter som mest värdefulla. Hos oss finner er projektkonsult ett kompetent, rutinerat bollplank att tillgå. Självklart sker allt under strikt sekretess. Men vi slutar inte där. I Mesh arbetar vi med kontinuerligt lärande så att konsulten inte ska stå still. Tillsammans arbetar vi för att ta reda på vilken kunskap som kan komma att behövas i morgon. Vi kallar det för vår kollektiva intelligens. För er organisation innebär det främst att en HR-projektkonsult från Mesh löser de utmaningar ni står inför. 

Kontakta oss idag

Mesh är en starkt, tät och transparent community bestående av landets mest kompetenta och meriterade egenkonsulter på chefsnivå. Vi är förmodligen Sveriges enda chefsnätverk för egenkonsulter där lärande, nätverkande och affärsdelning står i fokus - allt för att addera värde till den privata och offentliga sektorn under förändring.