Interimskonsult

Förstudie, analys eller projektledning?

”Vi behöver nya glasögon för att förstå hur vi kan effektivisera våra processer och vilka kompetensbehov som ska matchas mot dessa behov"
- En klok tanke men som tyvärr inte leder någonstans om den inte exekveras.

Företag och dess chefer är bra på att identifiera när något inte fungerar, men ofta saknas både tid och kompetens för att definiera vad och hur det bör förändras för att bli framgångsrikt. Speciellt eftersom världen är i konstant förändring. 
 
Hos The Mesh Communityn’s chefskonsulter finns en stor grupp kloka konsulter som stöttar företag både innan, under och efter ett projekt. Förstudier i olika former är idag ett vanligt uppdrag hos oss eftersom ROI blir så mycket bättre än att springa utan riktning. Kompetensen sträcker sig över olika branscher, segment och specialistområdet- vilket gör oss breda och redo att stötta er där ert behov är som störst.

När projektkonsulten är som bäst


Vad tänker du på när du hör ordet förstudie?
Själva ordet kan låta stort men vad det egentligen handlar om är att inhämta data - internt som externt för att få en tydligare bild av vad som behöver förändras.

Fördelarna att arbeta med The Mesh Community är många men i det här sammanhanget är det framför allt den breda erfarenheten som chefskonsulterna besitter. Det är en enorm styrka att konsulten själv suttit i många olika roller, beställt projekt, lett projekt, varit med om både framgångsrika och kraschade projekt för att på så sätt förstå vilken typ av data som behöver inhämtas - analyseras och implementeras. Att communityn’s kollektiva intelligens finns som bollplank längst vägen gör konsulten både starkare och stabilare. 

Vem ska utföra projektet?

När Business caset är presenterat, analysen gjord och beslutet fattat kommer frågan om vem eller vilka som ska driva projektet så att målet faktiskt kan uppnås.
Att driva projekt internt kan vara en framgång men allt för ofta hopar sig problemen. Tiden är som bekant en bristvara nästan överallt och att belasta en redan slimmad organisation är sällan en lyckad lösning. Ofta saknas också rätt kompetens att faktiskt driva projektet. För att nyttja den specialistkompetens som finns i företaget och stötta individer, grupper och organisationer i projektarbete är det klokt att kontraktera en projektkonsult som driver projektarbetet.

I the Mesh community har vi samlat över chefer från ledningsgruppens alla hörn. Flertalet har byggt på med projektledarkompetens som tillsammans med den gedigna chefserfarenhet som redan finns där, blir en enorm tillgång för att projektet ska bli framgångsrikt.
Idag hjälper The Mesh Community bolag att driva projekt inom ett flertal områden.  
Alla projekt följer en framgångsrik struktur : Analysera/förstudie -designa – implementera – mäta.

Kraften i Mesh

Hos Mesh får företag kvalitetsgranskade, handplockade och erfarna ledare som driver och stöttar under såväl tillväxt och effektivisering likväl som förändringsresor eller omorganisationer.

Kunskapsdelande community. Genom att ständigt arbeta med lärande, nätverkande och affärsdelning skapar vi maximala förutsättningar för att interimskonsulterna i Mesh kan prestera som bäst i sitt uppdrag.  Företag som arbetar med oss får således ta del av communityns samlade kompetens under hela processen, från första behovsanalys till slutleverans.

En stark och trygg ägare. Mesh ägs av HR-koncernen Key People Group (addera omsättning och antal anställda), som bland annat även äger världens första rekryteringsrobot Tengai.

Mesh Sunday Reads

Vill du få trendspaningar om den globala arbetsmarknaden, soloprenörskap och framtidens seniora kompetens? Prenumerera på Mesh Sunday Reads.