Ledarskap och kultur

Hur skapar man en företagskultur -byggd på värderingar där medarbetarnas engagemang och drivkraft är i centrum ? Hur får man med sig kulturen från det lilla företaget till det stora och vilken inverkan har egentligen en stark företagskultur på prestation och hälsa?

Jenny Persson är HR-chef på försäkring – och pensionsjätten Söderberg och Partners där hon varit med under bolagets kraftiga tillväxtresa från nio analytikerna till idag 2200 medarbetare i sju länder. Här är företagskulturen en strategisk fråga som genomsyrar allt. I ett inspierande samtal delar Jenny med sig av sin resa och inspirerar andra till hur kultur blir struktur.