Om Mesh

Mesh är en sammanslutning av erfarna egenkonsulter. Vi bistår svenskt näringsliv med rätt kompetens i rätt tid. Till skillnad från andra aktörer på marknaden söker vi inte kompetens i en databas, vi finner vi rätt person genom rekommendationer från landets skarpaste hjärnor, egenkonsulter och entreprenörer – vårt community. 

 

Mesh förändrar spelreglerna

De senaste 15 åren har tekniken utvecklats, engagerat och förändrat världen omkring oss, inte minst arbetsmarknaden spelregler. På en agil arbetsmarknad finns det inte längre något självändamål i att anställa personal vilket gör Mesh målsättning mer relevant än någonsin: Att ge våra kunder adekvat spetskompetens när de behöver den. Och – att ge Mesh egenkonsulter sina drömuppdrag. 

Vår framtidsvision

Vår vision om framtiden är en arbetsmarknad där både arbetsgivare och arbetstagare agerar enligt nya mönster. Vi tror att ledningsgrupper som vågar vara transparenta med sina utmaningar kommer att få bättre matchningar, snabbare. Vi tror att konsulter som hittar drömuppdrag på drömuppdrag drivs av proaktivitet och samarbete.

Så skiljer vi oss från andra aktörer

Mesh hyr in seniora konsulter

När våra kunder behöver en resurs söker vi inte efter rätt kompetens i en databas. Istället vänder vi oss till vårt community och ber Mesh egenkonsulter rekommendera rätt person för uppdraget. På samma sätt rekryterar vi våra konsulter: vi kommunicerar med individer i vår målgrupp som i sin tur ger en rekommendation av lämpliga kandidater. Konceptet bygger på kunskapsutbyte och en delningsekonomi där Mesh egenkonsulter genererar kompetens och intäkter mellan varandra.

Vår ambition är att finnas där kunden finns och tack vare detta – vår inblick i såväl uppdragsgivarens behov som i vårt communitys kompetens – kan Mesh vara på plats redan innan behovet uppstår. På så sätt förvärvas både kunskap och intäkter utan långa urvalsprocessen. 

Vill du veta mer om hur det fungerar att anlita en egenkonsult via Mesh?

Läs mer här

Så här började det

Mesh grundades i Stockholm 2019 av Johan Alsén med målet att på ett intelligent sätt underlätta för bolag med ett behov av specifika kunskaper att hitta verifierad och rekommenderad kompetens. Idén föddes ur en frustration över att arbetsmarknaden inte riktigt tillgodoser varken människornas eller företagens behov. På mindre än ett år har fler än 650 rekommenderade egenkonsulter certifierats och blivit medlemmar i Mesh community. 

Idag är Mesh Sveriges enda community av egenkonsulter på chefsnivå som erbjuder sina tjänster medelstora och stora bolag i Sverige och Norden. Alla Mesh konsulter är rekommenderade och framtagna för kundens specifika önskemål, för att snabbt koppla samman kundbehovet med rätt konsultkompetens. 

bästa interimscheferna

What's in it for you? 

kommunikationsverktyg

Mesh medlemmar. Att nätverka och skapa synergieffekter för alla parter är Mesh affärsidé och målet är att du som egenkonsult ska arbeta med ditt drömuppdrag på ett sätt som passar dig. Som medlem i Mesh får du tillgång till hela vårt communitys samlade nätverks-, erfarenhets- och kunskapsbas. Det innebär att du har möjlighet att göra dig sedd hos alla tillväxtbolag där Mesh egenkonsulter finns. Du får access till uppdrag som aldrig når marknaden och ingår i ett community som har ditt bästa för ögonen. 

Mesh kunder. Som kund hos Mesh har du tillgång till exakt den kompetens du behöver, när du behöver den. Vi bistår ledningsgrupper och tillväxtbolag med vårt communitys samlade kompetens: seniora ledarskapskonsulter och -experter som är vana att leda och driva förändring. Att anlita en av Mesh egenkonsulter är att anlita välrenommerad agil expertis, en superkraft om man så vill. Kort sagt ett modernt effektivt sätt att realisera dina mål. 

Den nya generationens chefer kräver mer än tidigare. De efterfrågar en möjlighet att kommunicera, samverka och utbyta kunskap – eller affärsmöjligheter – med likasinnade. Mesh grundades som svar på deras behov.

En stor familj

Mesh ingår i Key People Group och grundades tidig vår 2019 av vd Johan Alsén. Utöver Mesh ingår åtta bolag i koncernen: TNG, ToFindOut, Invici, Signpost, ADA Digital och Tengai. Bolagsgruppen har över 500 anställda.