Om Mesh

Mesh löser företags behov av kompetens

Vi lever i ett samhälle i snabb förändring där vi ser ett ständigt växande behov av interimskonsulter på chefsnivå som kan utveckla företag, ofta med kort varsel. Mesh är lösningen för komplexiteten på arbetsmarknaden genom att tillmötesgå kundernas behov och samtidigt ta hänsyn till konsulternas lärande och välmående.

Företag inom rekrytering och bemanning ser konsulter som ett sätt att lösa akuta problem på en föränderlig och komplex arbetsmarknad, men har missat att det finns en outnyttjad potential till kompetensutveckling och lärande.
Det här ville Mesh ändra på och skapade ett chefcommuity för interimskonsulter på chefsnivå - The Mesh Community. Genom återkommande fysiska & digitala nätverksträffar ges våra medlemmar möjlighet att utbyta kunskap och erfarenheter.

I gränslandet mellan passion och frustration

Mesh grundades 2019 av Johan Alsén med målet att på ett intelligent sätt underlätta för bolag med behov av chefer som leder tillväxt.  Efter att ha jobbat inom rekryteringsbranschen i många år har Johan med egna ögon upplevt utvecklingen på arbetsmarknaden och såg tidigt den växande trenden med behovet av extern specialistkompetens.

– Det är fantastiskt när man lyckas hitta rätt kompetens vid rätt tillfälle, som kan hjälpa företag växa, och det blev snabbt en passion för mig, berättar han.
Samtidigt växte en frustration fram. Johan såg ofta att företagen hade behov som konsulten inte kunde lösa – parterna kunde helt enkelt inte mötas på mitten.

– Jag funderade mycket på problemet och hur vi kunde ta hänsyn till både konsulternas och företagens behov. Till sist föll polletten ner.  
Vad händer om vi låter dem hjälpa varandra?

En unik syn på lärande

På dagens komplexa arbetsmarknad finns ett enormt behov och dessutom en outnyttjad potential när det gäller interimskonsulternas kompetensutveckling.
I The Mesh community värderas därför konsulternas utvecklande, det proaktiva lärande, nätverkande och affärsdelning högt. Interimskonsulterna står på egna ben och har egna bolag, men tillsammans samskapar dem sitt värde.

Genom återkommande fysiska & digitala nätverksträffar ges medlemmar möjlighet till att utbyta kunskap och erfarenheter.
I våra nischade Mesh groups, djupdyker vi i olika områden som leds av en erfaren facilitator. Här är vi förmodligen Sveriges enda communityn för interimskonsulter.

Så skiljer vi oss från andra aktörer

När våra kunder behöver en resurs söker vi inte efter rätt kompetens i en databas. Istället vänder vi oss till vårt community och ber Mesh interimskonsulter rekommendera rätt person för uppdraget. På samma sätt rekryterar vi våra konsulter: vi kommunicerar med individer i vår målgrupp som i sin tur ger en rekommendation av lämpliga kandidater. Konceptet bygger på kunskapsutbyte och en delningsekonomi där Mesh interimskonsulter genererar kompetens och intäkter mellan varandra.

Vår ambition är att finnas där kunden finns och tack vare detta – vår inblick i såväl uppdragsgivarens behov som i vårt communitys kompetens – kan Mesh vara på plats redan innan behovet uppstår. På så sätt förvärvas både kunskap och intäkter utan långa urvalsprocessen. 

Vill du veta mer om hur det fungerar att anlita en intermskonsult via Mesh?

What's in it for you? 

Mesh medlemmar. Att nätverka och skapa synergieffekter för alla parter är Mesh affärsidé och målet är att du som interimskonsult ska arbeta med ditt drömuppdrag på ett sätt som passar dig. Som medlem i Mesh får du tillgång till hela vårt communitys samlade nätverks-, erfarenhets- och kunskapsbas. Det innebär att du har möjlighet att göra dig sedd hos alla tillväxtbolag där Mesh interimskonsulter finns. Du får access till uppdrag som aldrig når marknaden och ingår i ett community som har ditt bästa för ögonen. 

Mesh kunder. Som kund hos Mesh har du tillgång till exakt den kompetens du behöver, när du behöver den. Vi bistår ledningsgrupper och tillväxtbolag med vårt communitys samlade kompetens: seniora ledarskapskonsulter och -experter som är vana att leda och driva förändring. Att anlita en av Mesh interimskonsulter är att anlita välrenommerad agil expertis, en superkraft om man så vill. Kort sagt ett modernt effektivt sätt att realisera dina mål. 

En stor familj

Mesh ingår i Key People Group och grundades tidig vår 2019 av vd Johan Alsén. Utöver Mesh ingår åtta bolag i koncernen: TNG, ToFindOut, Invici, Signpost, ADA Digital och Tengai. Bolagsgruppen har cirka 300 anställda.