.st0{fill:#FFFFFF;}

Lärande är nyckeln till framgång 

 October 1, 2021

Vi lever i samhälle i snabb förändring, och arbetsmarknaden är inget undantag. Det finns ett ständigt växande behov av konsulter när allt fler företag efterfrågar spetskompetens i form av egenkonsulter på chefsnivå som kan utveckla företaget, ofta med kort varsel. Mesh vill vara lösningen för komplexiteten på arbetsmarknaden genom att tillmötesgå kundernas behov och samtidigt ta hänsyn till konsulternas lärande och välmående. 

Det går inte att frångå att vi med största sannolikhet kommer att möta en högre efterfrågan på egenkonsulter under de kommande åren. Tillväxtorienterade företag ser egenkonsulter som ett sätt att lösa problem på en föränderlig och komplex arbetsmarknad. För att verkligen kunna möta komplexiteten i näringslivet behöver dagens chefskonsulter säkerställa sin  kompetensutveckling och sitt lärande . Det här ville Mesh skapa förutsättningar för, för att säkerställa maximalt värde till kunden.  

Mesh grundades 2019 av Johan Alsén med målet att på ett intelligent sätt underlätta för bolag med ett behov av specifika kunskaper att hitta verifierad och rekommenderad kompetens. Efter att ha jobbat inom rekryteringsbranschen i många år har Johan med egna ögon upplevt utvecklingen på arbetsmarknaden och såg tidigt den växande trenden med behovet av extern specialistkompetens.

– Det blev allt tydligare att det fanns en stor efterfrågan av egenkonsulter med chefs- och ledarerfarenhet. Det är fantastiskt när man lyckas hitta rätt kompetens vid rätt tillfälle, som kan hjälpa företag utvecklas och växa, och det blev snabbt en passion för mig, berättar han. 

Samtidigt växte en frustration fram. Johan såg ofta att företagen hade behov som konsulten inte kunde tillmötesgå – parterna kunde helt enkelt inte mötas på mitten. 

– Jag funderade mycket kring hur problemet kunde lösas och hur vi kunde ta hänsyn till både konsulternas och företagens behov. Till sist föll tanken ner. På bolaget jag jobbade på då hade vi 250 konsulter som alla hade specialistkunskaper och lång erfarenhet av att vara chefer och ledare. Vad händer om vi låter dem hjälpa varandra?

Delar samma passion

Mikaela Gustavsson Siegborn, vice vd, är sedan tidigare kollega med Johan och har delat både hans passion och frustration. Ett halvår in i Mesh historia anslöt hon till bolaget med ytterligare en dimension.

– Jag har en magisterexamen i stressprevention och innan jag klev in i den här branschen har jag jobbat i tio år med hur man kan skapa förutsättningar för att organisationer och människor ska att må och prestera som bäst.

Hennes primära fokus är att stötta konsulterna genom att skapa de bästa förutsättningarna för att de ska kunna lyckas, och stötta företag genom att erbjuda rätt kompetens som är bäst lämpade för uppdraget.

– På så sätt kan vi verkligen tillföra rätt kompetens i rätt tid och samtidigt minimera den organisatoriska ohälsan, som vi vet utgör ett stort bekymmer hos många företag i dag. 

I dag finns en uppsjö av olika interimbolag, bemanningsföretag och rekryteringsbolag som erbjuder konsulter. Många av dessa lägger stort fokus på att hitta den bästa matchningen och har byggt hela sin affärsidé kring det. De säkerställer däremot inte att individen får alla förutsättningar att lyckas under uppdraget, menar Mikaela. 

– Komplexiteten på arbetsmarknaden idag innebär att det inte enkom är rätt cv som avgör huruvida konsulten kommer att lyckas. Det är så otroligt mycket mer som behövs, och vi tycker att det är viktigt att vi vågar börja prata om det här, säger hon. 

Att skapa rätt förutsättningar handlar också om att bygga bort de frustrerande moment som riskerar att hindra konsulter från att fokusera på sina uppdrag, fortsätter hon. Det kan handla om att erbjuda  extra stöd för att se till att de konsulterna tar hand om sin pension, säkerställa att de har en konsultförsäkring, eller att underlätta när juridiska konsultavtal ska skrivas. 

– Vi samarbetar med bland annat Söderberg Partners och Lexly för att försöka underlätta det som annars kan bli som ett onödigt brus som tar uppmärksamheten från uppdraget, så att kunden kan få konsultens maximala uppmärksamhet.