Mesh Groups

Här sätter vi fokus på ditt lärande

” World Economic Forums studie “Future of Jobs”  visar att mer än 40% av nuvarande kompetens kommer att behöva bytas ut de närmaste fem åren"  

Detta ställer stora krav på framtidens kompetensförsörjning och i synnerhet på att du som konsult är relevant i din kunskap. På Mesh tror vi på den kollektiva intelligensen där ny kunskap bäst utvecklas i tvärfunktionella grupper tillsammans med andra konsulter.  Som enda chefscommunity för egenkonsulter får du som Mesh-konsult utveckling och lärande tillsammans med chefer från ledningsgruppens alla funktioner.
 Du väljer från ett antal inriktningar som blir din arena att växa och skapa affärer. Din grupp leds av en erfaren facilitator och utvecklingen sker tillsammans med egenkonsulter på din nivå. Tillsammans blir vi starkare.