Mesh Interim Group

Ledarens hälsa & prestationsförmåga


Vill du lära och utvecklas inom hälsa & prestationsförmåga?

Då tro vi att vår grupp med fokus på ledarens hälsa och prestationsförmåga är något för dig. Här fokuseras gruppen på verktyg och dialog som utvecklar hållbara individer och organisationer- något som du i stort kan påverka i dina uppdrag.  Din gruppledare har expert kunskap i ämnet och tillsammans med gruppen hittar ni vart ni vill fördjupa er.

Alla Mesh Interims nätverksgrupper syftar till att stärka dig som konsult, både i ditt lärande, nätverkande och i din konsultaffär. Du vet var du behöver utvecklas. Därför väljer du området du vill starta din resa. Din utveckling i gruppen baseras på ett kollektivt lärande och genom dialog med dina konsultkollegor i gruppen.

Gruppledare 

Ledarens hälsa & prestationsförmåga


Paula & Mats törnwall

Paula och Mats Törnwall vill med friskfaktorer som metod och verktyg skapa effektivitet och god hälsa, både personlig & organisatorisk. Utifrån positiv psykologi och med små justeringar, större medvetenhet och dagliga övningar utmanar de  ” riskhjärnan” och våra föreställningar såväl som beteendemönster. Efter 20 år inom HR, flygledning och chefsskap arbetar de med med att hjälpa privatpersoner och företag att hitta sina friskfaktorer. Paret har även utvecklat sina egna modeller och verktyg som finns med i den kommande boken ”Från riskfokus till friskfokus".


Här ser du våra andra grupper

Mesh = kollektiv intelligens

Många av våra kunder använder communityn inom Mesh till att lyfta och bolla specifika utmaningar. Eftersom Mesh medlemmar tillsammans har erfarenhet från de flesta branscher, faser utmaningar och situationer. Det möjliggör ett generöst kunskapsutbyte och ett lärande för morgondagens utmaningar. Ensam är inte stark.