Mesh Group- Verksamhetsutveckling

Vill du lära och utveckla dig inom verksamhetsutveckling?

Då tro vi att en Mesh Groups med fokus på verksamhetsutveckling något för dig. Här fokuseras gruppen på verktyg som utvecklar verksamheter i stort och i synnerhet vad som du som konsult kan påverka i dina uppdrag.  Din gruppledare har arbetat med olika typer av utveckling och förändring och tillsammans med gruppen hittar ni vart ni vill fördjupa er.
Alla Mesh nätverksgrupper syftar till att stärka dig som konsult, både i ditt lärande, nätverkande och i din konsultaffär. Din utveckling i gruppen baseras på ett kollektivt lärande och genom dialog med dina konsultkollegor i gruppen.

Möt Mesh Group Leaders med fokus på verksamhetsutveckling

Helen Rigamonti


Helén Rigamonti har lång erfarenhet som ledare med ansvar för olika delar av kundresan och har drivit flera stora projekt för att öka kundupplevelsen. Helén föreläser om Customer Experience Management som tar fasta på att allt en organisation gör bidrar till kundens helhetsupplevelse, inklusive ledarskapet och kulturen. Idag arbetar Helén som interimchef och verkar för en bättre CX överallt.
Välkommen!

Håkan Ivarsson

Håkan arbetar som konsult inom management förändringsspecialist, facilitator och nätverksledare. Håkan har omfattande internationell erfarenhet från både chefs-/ledarroller och konsultroller från storbolag. I konsultuppdragen hjälper han chefer verksamhetsutveckling, förbättringsarbete, digitalisering, viktiga möten och svåra utmaningar.
Välkommen!

Mesh = kollektiv intelligens

Många av våra kunder använder communityn inom Mesh till att lyfta och bolla specifika utmaningar. Eftersom Mesh medlemmar tillsammans har erfarenhet från de flesta branscher, faser utmaningar och situationer. Det möjliggör ett generöst kunskapsutbyte och ett lärande för morgondagens utmaningar. Ensam är inte stark.

Insert Custom HTML