Mesh delningsekonomi

Gör din konsultaffär skalbar

Många egenkonsulter upplever att balansen mellan försäljning och leverans är en stor utmaning. Mesh Interim vill vi verka för att förbättra balansen, där du som interimschef kan hjälpa dina kunder även när du själv inte är tillgänglig. Öka dina intäkter genom att dela med dig av affärsuppdrag du själv av olika anledningar inte kan ta och tipsa oss om relevanta kontakter i ditt nätverk.

1. Involvera Mesh Interim i affärsuppdrag

Känner du någon duktig Interimschef som kan hjälpa oss?

Hur många gånger har du inte fått den frågan?
Vi vet att du vid flera tillfällen kommer i kontakt med affärsmöjligheter. Det kan t ex. handla om att du själv får frågan om ett uppdrag som du av olika anledningar inte kan ta eller att den organisation du stöttar har ytterligare ett behov av en interimschef eller interimskonsult.

 Tipsa oss på Mesh om denna affärsmöjlighet. Med hjälp av vårt nätverk kan vi snabbt presentera kandidater utifrån rätt målgrupp - träffsäkert och effektivt. Går affären i lås får du 75kr/debiterad timme i upp till ett år. Det kan generera upp till 150 000kr för ett heltidsuppdrag på ett år. 

2. Rekommendera en konsult till ett uppdrag

Hur ofta har tanken slagit dig - men den här rollen skulle passa min f.d. chef/kollega perfekt?   

Vår affärsmodell bygger på att dela. Genom att dela med sig av rekommendationer in i vår community, bidrar du till att vår träffsäkerhet mot kund blir hundraprocentig. För vem kan egentligen bedöma bättre än en kollega/tidigare chef hur en konsult är i praktiken?

Genom att rekommendera - hjälper du en annan intersimschef till en möjlighet att få ett uppdrag samtidigt som du också hjälper företaget/organisation få rätt kompetens. Dessutom, om konsulten och företaget matchar och det blir ett uppdrag, får du som rekommenderat en kick-back på 25kr/debiterad timme i uppdraget. Det kan generera upp till 50 000kr på ett år. 

3. Rekommendera en ny medlem till Mesh Interim

Har du konsultkollegor i ditt nätverk som du tror skulle bidra och få stöd av Mesh Community? 

Vi är övertygade om att ett av de bästa sätten vi kan växa på är genom rekommendationer. De interimschefer du rekommenderar kopplas till dig. Får han/hon senare ett uppdrag via Mesh, får du en del av den intäkten. 25kr/debiterad timme det första året. Det kan generera upp till 50 000kr på ett år till dig.

Dessutom så förlängs ditt eget medlemskap med 6 månader för varje ny interimschef du rekommenderat in i nätverket.


Uppdrag via Mesh Interim

När du är intresserad av att ta ett uppdrag hos Mesh Interim ansöker du och motiverar varför du passar för uppdraget. Därefter genomförs en kvalitetskontroll genom intervju, eventuell referenstagning och tester. Som slutkandidat kan du också komma att gå igenom en bakgrundskontroll.

Välkommen till vår community – välkommen till Mesh Interim.

Inspireras av Mesh Interim, våra medlemmar & samarbetspartners

March 14, 2023

...

February 22, 2023

...

February 15, 2023

...