Mesh Connected Consultant

Du adderar värde till Mesh 

Vår ambition med Mesh är att på ett intelligent sätt underlätta för bolag i tillväxt med behov av chefskompetens, vi vill kunna erbjuda rätt konsult på rätt plats och ser därför alla konsulter i nätverket som viktiga och värdefulla tillgångar. Ni som tidigare medlemmar kommer nu kostnadsfritt och automatiskt gå över till att bli Connected Consultants hos Mesh.

Connected Consultant

Mesh uppdrag: 
Får ta del av utvalda uppdrag med 48 timmars fördröjning.

Mesh MeetUps: 
Delta på utvalda event.

Mesh Sunday Reads: 
En gång i månaden skickar vi dig våra trendspaningar och insikter från vår bevakning av världens mest intressanta företag, ledare och sakkunniga.


Mesh Member


Mesh exklusiva uppdrag: Access till uppdrag som inte når marknaden.
Mesh delningsekonomi: Vi ger dig den unika möjligheten att hjälpa dina kunder när du själv inte kan – rekommendera konsulter eller affärsmöjligheter för Mesh och ta del av delningsekonomin.  
Mesh recommendations: Rekommendera konsulter för en kostnadsfri introduktionsperiod hos Mesh och erhåll ett halvårs kostnadsfri förlängning av ditt medlemskap.
Mesh MeetUps: Här träffas vi fysiskt i större grupper med syftet att affärsmässigt lära av varandra, nätverka och diskutera affärsmöjligheter.
Mesh Groups: Du väljer från ett antal inriktningar som blir din arena att växa och skapa affärer. Din grupp leds av en erfaren facilitator och utvecklingen sker tillsammans med chefskonsulter på din nivå.
Mesh Linkedin: I vår slutna linkedin grupp når du hela communityns kompetens och kan snabbt få hjälp att lösa en utmaning på ditt uppdrag.
Mesh Webinar: Exklusiva föreläsningar som ger dig ett försprång som chefkonsult.
Mesh Learn: Mesh tar upp specifika ämnen som syftar till att utveckla din konsultaffär som t ex din pension, rätt försäkring, juridik eller ekonomi.

Kostnad: 3 588 kr per år

Om du inte längre är intresserad av att vara en del av Mesh kan du enkelt avregistrera dig här. Du får då ej ta del av vårt månadsmagasin, utvalda uppdrag eller delta event.