Mesh ansökningsprocess

Din intresseanmälan för att bli medlem i The Mesh Community är det första steget av ansökningsprocessen, som är en del av vårt kvalitetsarbete.

1. Du lämnar dina kontaktuppgifter på ansökningssidan. Många av våra medlemmar är rekommenderade av andra konsulter i Mesh. Har du blivit rekommenderad? Kom ihåg att notera det i ansökan. Det hjälper oss att placera dig och din framtida roll.

2. När du har skickat in din ansökan får du ett mail till den mailadress som du angivit. Mailet innehåller en bekräftelse på att vi har mottagit din ansökan. Vi ber dig även att boka ett telefonmöte med oss, så snart det passar dig. Därför är det viktigt att du anger en mailadress som vi kan nå dig på. Välj hellre din privata mailadress, eller din företagsadress, istället för en temporär adress du har under ett uppdrag.

Mesh hyr in seniora konsulter

3. I vårt första möte berättar vi mer om The Mesh Community och hur vi samverkar i praktiken. Vi diskuterar också din bakgrund, konsultprofil och hur du ser att du kan bidra till nätverket.

4. Efter vårt samtal behandlar vi din ansökan samt ber dig att förse oss med tidigare kunder som kan rekommendera dig. Saknar vi något i din ansökan eller har följdfrågor kommer vi att kontakta dig via de kontaktuppgifter du har lämnat. Om du har frågor under tiden, kontakta oss gärna.

5. Efter mottagna rekommendationer tar vi ett beslut om ditt medlemskap. Du meddelas när din ansökan har godkänts. Som del av The Mesh Community välkomnas du in i de kommunikationskanaler vi använder inom communityn.

Vill du ansöka om att bli en del av The Mesh Community?

Ansök här