Mesh ansökningsprocess

Ansökningprocessen

Saknar du ett sammanhang där du som egenkonsult kan dela kunskap och affärer med andra i samma situation?
 Vill du säkerställa ett aktivt lärande, nätverkande och affärsdelning ? Har du ledningsgruppserfarenhet och är idag egenföretagare?
Då tror vi att du ska ansöka om medlemsskap i The Mesh Community

Du lämnar enkelt dina kontaktuppgifter på ansökningssidan. Många av våra medlemmar är rekommenderade av andra konsulter i Mesh. Har du blivit rekommenderad? Kom ihåg att notera det i ansökan. Det hjälper oss att placera dig rätt .

När du har skickat in din ansökan får du ett bekräftelsemail till den mailadress som du angivit. Det är viktigt att du anger en mailadress som vi kan nå dig på. Välj därför din företagsadress, istället för en temporär adress du har under ett uppdrag. Nästa steg för dig blir att boka in ett kvalitetssäkrande möte med oss. Mötet sker per telefon och bokas enkelt från bekräftelsemailet. 

I vårt första möte berättar vi mer om The Mesh Community och hur vi samverkar, lär och delar affärer med varandra i praktiken. Vi diskuterar också din bakgrund, konsultprofil och hur du ser att du kan bidra till nätverket. Allt för att maximera ett högt värdeskapande.  

Efter vårt samtal behandlar vi din ansökan samt ber dig att förse oss med tidigare kunder som kan rekommendera dig. Saknar vi något i din ansökan eller har följdfrågor kontaktar vi dig. Om du har frågor under tiden, kontakta oss gärna.

När vi mottagit dina rekommendationer tar vi ett beslut om ditt medlemskap. Vi meddelar dig när ansökan har godkänts. Som betalande medlem i The Mesh Community välkomnas du in i de kommunikationskanaler vi använder inom communityn. Nu väljer du vilken nätverksgrupp du vill ingå i samt får access till våra övriga aktiviteter, erbjudanden och aktuella uppdrag .

Vill du bli en del av The Mesh Community?