Interimschef

När utmaningar i näringslivet skiftar lika snabbt som de uppstår ställer det nya krav på kompetensen i företaget.  I stället för “learning by doing” är det ”learning by hiring” som hjälper dagens företag att förändras och skapa tillväxt. Genom att förstärka kompetensen i ledningsgruppen med en interimschef ökar lärande och innovation samtidigt som en hög produktivitet upprätthålls. I The Mesh Community har vi samlat ledningsgruppens alla funktioner – som adderar värde i allt från rena interimsuppdrag till mer projektorienterade insatser. Här står ingen interimschef ensam, eftersom Mesh och communityns interimskonsulter finns med och stöttar, lär och utvecklar under hela uppdraget.
Välkommen till oss - Välkommen till The Mesh Community.