Interim VD och CEO

Anlita en VD via Mesh

När en interim VD ska kontrakteras är det viktigt att det blir rätt och konsultens” track record” sätts i fokus. Personen ni söker ska inte bara ha gedigen erfarenhet av vd-rollen, hon eller han måste snabbt kunna applicera sin kunskap på hela er organisation för att maximera värdet och styra bolaget framåt. Idag ser vi ofta att styrelser gärna arbetar med en konsult innan beslut om den permanenta lösningen fattas. Här kommer uttrycket ”learning by hiring” till sin rätt då interims-VDs uppdrag ofta handlar om att genomföra en rad tuffa förändringar som organisationen behöver för att kunna möta morgondagens krav.

En interim VD är lämplig vid en rad olika situationer. Kanske behöver ni hjälp med att genomföra en organisationsförändring, skapa en ny försäljningsstrategi eller ska ett- eller flera – förvärv genomföras. Ofta ska någon form av förändringsresa genomföras eller pågår just nu. En handlingskraftig, erfaren ledare som driver företaget framåt och står starkt när det blåser -  är ofta efterfrågad.
Ibland behövs en interim lösning när riktningen behöver förändras. Då är det lätt att tro att den sortens uppdrags fokus är att hålla skeppet flytande, men flertalet styrelser och ledningsgrupper vittnar om hur konsulten bidrar med erfarenheter och kompetens som istället kan ändra navigationen.

I Mesh finns har vi samlat Sveriges främsta interimschefer med stor kompetens av verksamhetsledning. Här är kompetensen hög och erfarenheten bred. Det ökar träffsäkerheten när ni ska hitta den bästa VD-konsulten för ert bolag. 

Läs mer om Interim VD

Mesh = kollektiv intelligens

Många av våra kunder använder communityn inom Mesh till att lyfta och bolla specifika utmaningar. Eftersom Mesh konsulter tillsammans har erfarenhet från de flesta branscher, faser utmaningar och situationer. Det möjliggör ett generöst kunskapsutbyte och ett lärande för morgondagens utmaningar. Ensam är inte stark.

Mesh Sunday Reads

Är du intresserad av att utveckla ditt ledarskap och er organisation. Vill du få spaningar om den globala arbetsmarknaden och framtidens chefskompetens? Prenumerera på vårt månadsmagasin Mesh Sunday Reads.