Interim försäljningschef

Att anlita en interim försäljnings- och marknadschef

Ingen arbetar närmare affären än försäljningsavdelningen. Dess struktur skiljer sig givetvis åt beroende på aspekter som branschtillhörighet och affärsmodell, men kvarstår gör ett faktum. Det är svårt att bortse från funktionens värde. Att ha rätt ledare i täten är av högsta vikt – inte minst om er verksamhet står inför en transformation. Idag är det också i princip omöjligt att separera funktionerna från varandra – ett beroende som skapar fler affärer. 

Men, ni har säkert liksom vi flera exempel på bolag som sprungit åt fel håll när sälj- och marknadsfunktion inte fungerat. Det kan handla om en felrekrytering, en intern personalförändring – (den bästa säljaren blir säljchef) eller helt enkelt en vakans. Låter man en sådan situation pågå för länge kan det få förödande konsekvenser. Dagens digitala försäljning gör det också ännu viktigare att hålla sig ajour på sin marknad och möta kunden utifrån behov är istället för tvärtom. På Mesh står vi och hela vår stora community redo att hjälpa er hitta rätt kompetens och person som ska hjälpa er ta er försäljning och marknadsföring till nästa nivå. 

När är bra att anlita en tillfällig försäljnings- och marknadschef?

Ert behov utgår från er situation. Kanske måste hela sälj och marknadsstrategin förändras för att ni ska kunna möta kundens behov. Eller så är det steget innan som behövs - det vill säga en första analys över hur ni faktiskt gör i dag och vad som kan komma att behövas i morgon. Försäljnings - och marknadskompetensen i vår community är bred. Här hittar vi allt från traditionell försäljning från multinationella bolag, dit social selling, inbound och outbound  inte har utvecklats. Till experter på den nya typen av sälj- och marknadsstrategier  som kan realisera mål och möta kundens behov. 

Uppdragets art varierar och pågår så länge ni önskar.

Hur funkar det att hyra en interim försäljningschef?

Processen inleds med att vi tillsammans tar fram en beskrivning av uppdraget. Genom att förstå vad ni söker kan vi lättare få träffsäkra rekommendationer från The Mesh communitys alla interimchefer. Idag vet vi att det behövs mer än bara rätt erfarenhet för att värdet ska maximeras. Personlighet, kultur, förmåga att ta sig an komplexa situationer liksom förväntansbilden.  Er förväntan på rollen, er målbild, är av högsta vikt att kommunicera. Interimschefer är, per se, mycket resultatorienterade. Er tillfälliga försäljningschef kommer snabbt att vilja börja leverera på sina utsatta mål. Förbered dem därför redan innan rollen blir utlyst.

Uppdraget pågår så länge önskat och kan variera i omfattning utifrån ert behov. 

Vilka är de interima försäljnings- och marknadscheferna i Mesh?

Samtliga medlemmar i Mesh har erfarenhet av ledningsgruppsarbete. Det gör att de snabbt kan landa i er kontext och applicera sin kompetens där den behövs mest. Många av våra interimschefer har, innan tiden som interima konsulter, varit anställda. De vet hur viktigt det är att skapa och upprätthålla en säljprocess som bygger på struktur, målstyrning samt uppföljning på avdelnings- och individnivå.

Interimscheferna i Mesh med bakgrund som försäljningschef eller marknadschef har erfarenhet av att förbättra processer, skapa och följa upp försäljningsprognoser, bedriva affärsutveckling, hantera och förädla kundrelationer, coacha och motivera säljarna – men även av att bygga upp avdelningar och strukturer från grunden. 

Hur stöttar Mesh community vår interima försäljningschef?

En komplex fråga eller situation uppkommer inte sällan under ett förändringsarbete. Syftet med Meshs chefsnätverk är att möjliggöra ett kunskapsutbyte, medlemmarna emellan. En interim försäljningschef med erfarenhet från andra marknader och branscher kan hjälpa er interimskonsult med ovärderliga råd. Inom Mesh finns ett rutinerat bollplank att tillgå för er inhyrda försäljnings- eller marknadschef. Allt kunskapsutbyte sker givetvis under strikt sekretess. Grunden är vår tro på kontinuerligt lärande och nätverkande för att bli den bästa konsulten. Om fler behov uppkommer finns communitys alla medlemmar redo att hjälpa er vidare. 

Kontakta oss idag

Mesh är en starkt, tät och transparent community bestående av landets mest kompetenta och meriterade interimschefer. Vi är Sveriges enda chefsnätverk för interimschefer som bygger på lärande, nätverkande och affärsdelning - allt för att addera värde till den privata och offentliga sektorn under förändring.