Interim CFO eller ekonomichef

Anlita en CFO via Mesh

Många skulle säga att positionen som ekonomichef är en av bolagets absolut viktigaste. När en CFO tar steget och erbjuder sina tjänster som konsult kräver det gedigen kompetens, erfarenhet och en stor portion mod. Trygghet kring den egna kunskapen är A&O för att kunna göra skarpa analyser och leverera med effektivitet. En interim CFO är på plats för att säkerställa ekonomisk struktur och generera resultat. CFO-konsulter är vana vid att sätta sig in i nya bolag och har en unik förmåga att snabbt göra en behovsanalys, hitta förbättringsområden, påpeka effektiviseringar och kan även dela med sig av kloka lösningar de sett på andra bolag.

CFO kompetensen i Mesh är stor och gedigen. I vår community återfinns ekonomikompetens från alla branscher, stora som små företag, privata som offentliga, noterade som onoterade. Vi vågar hävda att majoriteten av konsulter med CFO-kompetens i Mesh har styrkan att kombinera ett interimsuppdrag med förändringsprojekt. Värdet maximeras då ni som bolag både kan upprätthålla en hög effektivitet i ekonomifunktionen samtidigt som ni driver förändringsprojekt som leder till förbättringar. En Win-Win, helt enkelt.

När kan en tillfällig ekonomichef eller CFO vara ett klokt val?

Ni känner ert bolag, dess kultur och era mål bäst. Kanske handlar ert behov om en specifik situation, såsom en annalkande transformation. Då är det tryggt med en person som gjort en liknande resa, besitter specifik erfarenhet eller annan spetskompetens som skulle addera stort värde. När företaget går igenom, avgörande skeden gör en tillfällig, inhyrd CFO med rätt personlighet hela skillnaden.  
Med Mesh rekommendationsmotor ser vi till att ni träffsäkert hittar den chefskonsult som generera resultat under den tid ni behöver.

Vad händer när vi vill anlita en interim CFO eller eknomichef?

Tillsammans skapar vi en beskrivning av uppdraget. Vi utgår ifrån ert behov av ekonomisk styrning och lägger stor vikt vid personliga egenskaper samt önskad effekt. Just målsättning är viktigt – interimschefen ni väljer kommer snabbt att vilja göra skillnad och leverera. Kort startsträcka och en resultatorienterad profil kännetecknar gemene interimskonsult - därför säkerställer vi tillsammans med er att förutsättningarna finns där från start. Ni bestämmer när konsulten ska börja och när uppdraget är slut. 

Via Mesh kan ni hitta en interim CFO som har både bredd och spets. På så vis kan personen axla det helhetsansvar rollen innebär, men samtidigt ha utrymme för att lärande till organisationen eller utmana er och få er att ta nästa steg.  På Mesh brinner vi för att skapa förutsättningar för ett maximalt resultat, därför finns vi med under hela uppdraget om konsulten behöver stöd, bollplank eller lärande. 

Vilka är de interima ekonomicheferna och CFO:erna i Mesh?

Mesh konsulternas bakgrund skiljer sig åt, men en sak har de gemensamt: lång erfarenhet. Många av dem har arbetat som interimschefer under lång tid, medan andra precis har lämnat livet som anställd. De drivs av en vilja att förändra, en nyfikenhet och öppenhet för nya branscher, företag och situationer.

Konsulterna i Mesh har alla tidigare erfarenhet av ledningsgruppsarbete. En interim CFO i Mesh kan, innan sin tid i ledningsgrupp, exempelvis ha varit controller, ekonomiansvarig eller redovisningsekonom eller internrevisor.

Hur stöttar ekonomicheferna i the Mesh community varandra?

Även de mest erfarna konsulterna behöver stöd att bolla komplexa frågor eller situationer med andra. I de lägena stöttar medlemmarna i Meshs chefsnätverk varandra. En interim CFO med bakgrund från helt andra branscher eller marknader kan bistå med ovärderlig input till er inhyrda CFO. Men även ett kontinuerligt lärande skapar trygghet och skapar förutsättningar för ett maximerat resultat. Kunskapsutbytet inom Mesh är en av de aspekter som interimscheferna själva lyfter som det mest värdefulla med medlemskapet. Inom nätverket finns alltid ett rutinerat bollplank att tillgå, givetvis under strikt sekretess.

Kontakta oss idag

Mesh är en starkt, tät och transparent community bestående av landets mest kompetenta och meriterade interimschefer. Vi är Sveriges enda chefsnätverk för interimschefer som samverkar, delar kunskap och erfarenheter i syfte att göra affärer och addera värde till den privata och offentliga sektorn under förändring.