För vem finns Mesh?

Mesh Community är till för dig som är interimschef på ledningsgruppsnivå med ett rikt nätverk. Våra medlemmars bakgrund ser olika ut, men de flesta verkar inom executive-spannet. Du kan ha haft olika typer av gigg-uppdrag inom ledningsgruppens funktioner eller drivit olika typer av projekt inom olika branscher.

Mesh är en plattform för den nya generationens chefer och ledningsgrupper där ensam inte är stark utan tillsammans är vi starkare. Här delar vi både kunskap och affärer i syfte att bli än mer skalbara.

Mesh är för dig som...

… delar vår syn på delningsekonomi av interimsaffärer

Vår starkaste övertygelse är att vi alla närs av sammanhang där vi både kan ge och få. I vår digitaliserade nutid är det viktigare än någonsin att finna kopplingar och strukturer där utbyten kan ske.

Inom Mesh är vi mycket angelägna om att upprätthålla den balans som krävs för att bibehålla vårt kretslopp av givande och tagande. Därför är det av största vikt att du har en samsyn på vad generositet inom Mesh Community nätverket innebär.

… saknar ett sammanhang

Mesh passar dig som trivs med att vara egen, men värdesätter och saknar en plattform där du kan få kontakt med andra interimschefer. Du, precis som vi, är mån om din tid och söker inte nätverkande för sakens skull. Vi tror att du ställer krav på kvalitet och nytta, men även ser till nätverkets möjligheter att skapa nya affärsmöjligheter för dig som interim.

… vill skapa reell skillnad

Medlemmarna i Mesh Community har omvandlat sin erfarenhet och kompetens till en handelsvara.

De flesta interimschefer anlitas med ett tydligt uppdrag och målsättning i rollbeskrivningen. Det kan handla om att driva transformation, leda en förändringsresa eller öka lönsamheten på svåra marknader. För att nå framgång krävs risktagande och mod – något som är lättare att lyckas med om cheferfarenheten är gedigen.

… förkastar förlegade strukturer

När du kommer in i en ledningsgrupp i behov av förändring vet du vad du måste göra. Du är inte rädd för att bryta normer, leverera obekväma sanningar eller trampa in nya stigar. Ibland är just det ditt uppdrag – att förändra. Ibland blir du istället en katalysator till en oplanerad förändringsresa. Våra medlemmar fungerar ofta som en frisk fläkt för bolag som fastnat i tunga silos och lite för bekväma strukturer.

Vill du veta mer om vad Mesh kan ge dig?