Tack!

Tack för att du har ansökt om medlemskap hos Mesh.

Vi kommer återkomma snarast med ett svar och ytterligare information.

Peter Drucker’s ord: ”Culture (b)eats strategy” – Det är inte helt säker om han sa beat eller eat. Vem har inte hört minst en variant av det? Och hur många har inte upplevt det i sina förändringar? Men hur lyckas

Omvärlden förändras i allt snabbare takt och de senaste åren är den påskyndad av digitalisering som skett inom stort sett alla områden. Om företag och organisationer ska fortsätta vara konkurrenskraftiga i den digitaliserade världen måste de uppnå en ännu högre