Delningsekonomi enligt Mesh

Gör din konsultaffär skalbar

Som medlem i Mesh kan du med aktivt deltagande generera intäkter, genom att dela med dig av affärsuppdrag och relevanta kontakter i ditt nätverk.

The Mesh community finns det tre tydliga sätt för dig att skapa alternativa intäkter och göra din egen verksamhet skalbar.

  1. Involvera Mesh i affärsuppdrag
  2. Rekommendera externa konsulter till aktuella uppdrag
  3. Rekommendera nya medlemmar till The Mesh Community

Utöver detta så finns även möjligheten att ta ett uppdrag via Mesh

Dela med dig av ett affärsuppdrag

Som egenkonsult kommer du vid flera tillfällen kommer i kontakt med möjliga uppdrag. Det kan tex vara:

  • Du får information om att ett bolag som behöver en egenkonsult
  • Du får erbjudanden om uppdrag du själv inte har möjlighet att utföra
  • Du vet att någon har lämnat en ledande position där en interimslösning behövs
  • Du har kontakter på företag som kraftigt expanderar med behov av interim kompetens

Du kontaktar oss och tillsammans bestämmer vi och går igenom:

  • Hur du har fått informationen om det potentiella uppdraget?
  • Vilken information du har om företaget och kontaktpersoner ?
  • Hur Mesh går tillväga för att kontakta kunden på bästa sätt?

Om uppdraget utförs via Mesh får Du som initierade möjligheten fakturera 75kr/timme under uppdragets 12 första månader. Motsvarande 150 00 kr vid ett 12-månaders heltidsuppdrag. Allt genom att generara en affär till Mesh. 

ny medlem

Rekommendera konsulter

Mesh affärsmodell bygger på att dela.

Därför publicerar vi alla uppdrag till dig som är Meshkonsult, även de inte är relevant för dig personligen. En konsultrekommendation gör du på här. Om din rekommenderade konsult kontrakteras av kunden är din del 25 kr/timme för det första uppdraget konsulten utför via Mesh i upp till 12 månader. Ett 12-månadersuppdrag på heltid motsvara cirka 50 000kr för dig. 

Mesh strävar efter att knyta till sig de bästa egenkonsulterna i Sverige och vi vill att du rekommenderar in nya Meshkonsulter till communityn. Då Mesh adderar värde på ledningsgrupsnivå bör konsulter du rekommenderar har ledningsgruppserfarenhet samt ett aktivt bolag i syfte att ta konsultuppdrag.

De konsulter du rekommenderar kopplas till och när deutför sitt första uppdrag via Mesh. Delningsekonomi gäller alltså oavsett om du rekommendera en konsult till ett uppdrag eller till att bli en del av Mesh Community. 

Försäkring