För företag

Vad behöver ni för att växa?

I takt med den stora digitala revolutionens intåg på 2000 talet har näringslivet genomgått ett paradigmskifte som påverkat affärsvärlden enormt. Dagens sanning gäller inte i morgon vilket gör att kunskap snabbt blir inaktuell och kravet på kompetens ser annorlunda ut. Att arbeta med specifik kompetens vid en given tidpunkt har visat sig vara en stor framgång och därför har Interim management växt sig så stort. En interimchef är en effektiv lösning som säkrar att ditt bolag har den kompetens ni behöver, utan att kompromissa på kvaliteten. I Mesh har vi skapat ett hem för interimskonsulter på chefsnivå där lärande och nätverkande står i fokus för att maximera resultatet för er organisation.
Välkommen till oss. Välkommen till Mesh.

Chefskonsulter som driver er resa framåt?

Alla konsulter i Mesh har valt att lämna en traditionell anställning för att addera värde till företag via sin egen konsultverksamhet. Viljan att nyttja sina erfarenheter från näringslivet och dela dem med fler är drivkraften vilket syns när komplexa och tuffa förändringar ska till i uppdragen. Gemensamt för de interimschefer som ansluter sig till Mesh är att de alla har en gedigen erfarenhet av ledarpositioner. Ledningsgruppens alla funktioner finns representerade här såsom HR-chefer, ekonomichefer, it-chefer och vd:ar. Mesh matchar även interimskonsulter med företag i behov av att kontraktera en erfaren konsult för ett specifikt projekt. Interimskonsulterna i Mesh driver bland annat transformationsuppdrag, förstudier, analyser, genomlysningar och fusionsprojekt. Mesh för samman er med rätt konsult, som löper jämte under tillväxten eller förändringen. 

Vad kan Mesh erbjuda dig som kund?

Med Mesh Community finner du inte bara en konsult - här hittar du ledningsgruppens alla funktioner från alla branscher. Alla konsulter är rekommenderade av tidigare arbetsgivare samt kvalitetssäkrade av Mesh. Vi tror på kraften av att dela kunskap och erfarenhet med varandra liksom nätverk. Interim Management på Mesh vis är en effektiv, trygg och stabil lösning för att säkerställa goda resultat.

Ta hjälp av kraften i Mesh för att anlita rätt konsult

När du anlitar Mesh får du tillgång till interimschefernas samlade nätverk. De uppdrag du ger Mesh delas med community'n konsulter, som rekommenderar den mest lämpade konsulten i sitt nätverk. Mesh rekommendationsmotor skalar processen och resultatet för dig som kund blir en snabb och högkvalitativ matchning  - en process som definieras av träffsäkerhet, hastighet och kvalitet. Kontakta oss gärna. 

Mesh Sunday Reads

Är du intresserad av att utveckla ditt ledarskap och er organisation. Vill du få spaningar om den globala arbetsmarknaden och framtidens chefskompetens? Prenumerera på vårt månadsmagasin Mesh Sunday Reads