Mesh Group-Konsultbolagsutveckling

Vill du lära och utvecklas i ditt konsultbolag?

Då tror vi att en Mesh Group med fokus på att utveckla ditt konsultbolag är något för dig. Här fokuseras gruppen på olika typer av kunskap som kan stärka dig som egenkonsult. Det kan handla om att nå ut till rätt kunder, bli mer synlig eller tillsammans med andra hitta vägar som stärker ditt bolag. Allt för att du i slutändan ska bli effektivare i att uppnå din kunds mål.  Din gruppledare har arbetat med allt ifrån försäljning till bolagsbyggande på olika sätt och tillsammans med gruppen hittar ni vart ni vill fördjupa er.
Alla Mesh nätverksgrupper syftar till att stärka dig som konsult, både i ditt lärande, nätverkande och i din konsultaffär. Du vet var du behöver utvecklas. Därför väljer du området du vill starta din resa. Din utveckling i gruppen baseras på ett kollektivt lärande och genom dialog med dina konsultkollegor i gruppen.

Mesh Group Leaders med fokus på ditt konsultbolag

Maurice Jenkens
-Bli bättre på att sälja dig själv och ditt konsultbolag!

MI den har gruppen fokuserar vi på hur vi kan stärka dig i din roll inom sälj. Vi går igenom din säljprocess från grunden. Allt från att nå ut till dina målkunder, att bli mer synlig på till exempel LinkedIn till att bygga momentum för att avsluta en affär.
Vi tar upp personlig försäljning, hur du säljer dig själv på 30 och 60 sekunder, samt vanliga misstag inom sälj och att förebygga hinder.
Och inte minst vill vi kunna utnyttja MESH community för att kunna skala upp oss själva genom att använda delningsekonomin!


Maurice har arbetat med allt ifrån försäljning till bolagsbyggande och tillsammans med gruppen hittar ni vart ni vill fördjupa er i.  
Välkommen!”


Johan Seltborg
- Hur du bygger du en stark konsultaffär?

Johan arbetar idag som interimskonsult med uppdrag som vd och försäljningschef. Den röda tråden i interimskarriären är att han lär sig av sina misstag och gradvis blir en bättre interimschef. Nu vill Johan få andra att lära av misstag och skriver därför en bok om interimsledarskap som baseras på klavertramp, lärdomar och framgångsfaktorer för att lyckas i rollen en som interimare. Tillsammans kommer ni i den här gruppen fokusera på hur man lyckas bygga en stark konsultaffär.

Johan brinner för att träffa människor och lära tillsammans vilket stort fokus kommer att ligga på i den här gruppen.

Mesh = kollektiv intelligens

Många av våra kunder använder communityn inom Mesh till att lyfta och bolla specifika utmaningar. Eftersom Mesh medlemmar tillsammans har erfarenhet från de flesta branscher, faser utmaningar och situationer. Det möjliggör ett generöst kunskapsutbyte och ett lärande för morgondagens utmaningar. Ensam är inte stark.