Bli en Meshkonsult

Ett medlemskap som maximerar dina förutsättningar

Driver du eget företag och upplever att du saknar ett sammanhang där du som interimsledare kan dela kunskap och affärer med andra i samma situation?  Har du ledningsgruppserfarenhet och vill sätta fokus på ditt lärande genom nätverkande? Stöter du på uppdrag som du själv av olika anledningar inte kan ta? Då tror vi att ett medlemskap hos Mesh Interim skulle addera värde till dig. 

Ett medlemskap hos Mesh Interim kostar 3900 kr ex moms per år. Som medlem i Mesh Interim Community erbjuds du, förutom våra exklusiva uppdrag, följande:  

  • Mesh Groups
    Samverkansgrupper inom olika områden som leds av en erfaren faciliteter. 
  • Mesh MeetUps
    Fyra nätverksträffar per år där vi lär av varandra.  
  • Mesh delningsekonomi
    Dela med dig av uppdrag du själv inte kan ta eller rekommendera någon till ett uppdrag och öka dina intäkter med upp till 150000kr per uppdrag. 

Utöver detta bjuds du in till Mesh Interim Community´s privata LinkedIn grupp samt till flertalet webinar som ger dig ett försprång som egenföretagare.

Efter att du fyllt i intresseanmälan nedan får du ett bekräftande mail, där du bokar en tid med oss för ett inledande samtal där vi går igenom din situation, bakgrund och tankar framåt. 

Gör din intresseanmälan genom att fylla i formuläret.

Ansökningprocessen

1. Du lämnar dina kontaktuppgifter via formuläret ovan. Många av våra medlemmar är rekommenderade av andra konsulter i Mesh Interim. Har du blivit rekommenderad? Kom ihåg att notera det i ansökan. Det hjälper oss att placera dig och din framtida roll.

2. När du har skickat in din ansökan får du ett bekräftelsemail där vi ber dig boka ett samtal med oss, så snart det passar dig. Det är därför viktigt att du anger en mailadress som vi kan nå dig på, alltså inte en temporär adress som du exempelvis har under ett uppdrag. 

3. Innan vårt första möte kommer vi skicka dig en informations film där vår VD Johan Alsén berättar mer om Mesh Interim Community och hur vi samverkar i praktiken. När vi sedan hörs för möte går vi in på din bakgrund, konsultprofil och hur du ser att du kan bidra till Mesh Interims nätverk.

4. Efter vårt samtal behandlar vi din ansökan samt ber dig att förse oss med två tidigare kunder som kan rekommendera dig. Vi kontaktar dessa kunde och ber dem besvara två korta frågor.

5. Efter mottagna rekommendationer tar vi ett beslut om ditt medlemskap. Du meddelas när din ansökan har godkänts. Som del av Mesh Interim Community välkomnas du in i de kommunikationskanaler vi använder inom communityn.

"Mesh Interim har en spännande och innovativ affärsmodell som bygger på samarbete. Som konsult ligger sårbarheten ofta i ensamheten - men med Mesh Interim står man aldrig ensam."

* Chefskonsult och en del av Mesh Interim Community