.st0{fill:#FFFFFF;}

Är du medveten om hur dina medarbetare uppfattar ditt ledarskap? 

 April 22, 2021

Efter många år som personalchef och personaldirektör sadlade Magnus Jonsson om till att arbeta som konsult i eget bolag. Han har nu ägnat tio år åt att lära ut ledarskap, coacha och stötta ledare och team. Den 11 maj håller han i ett seminarium för Mesh medlemmar, där kommer han bland annat tala om vikten av att snabbt kunna läsa av en grupp – och lära ut verktyg för att förstå både sig själv och sitt team bättre.
– Som interimschef förväntas du prestera från dag ett, säger han.

Vi fick i våra roller som vd och vice vd på Mesh möjligheten att spendera en förmiddag tillsammans med Magnus Jonsson, då vi dök ner i frågan om hur en chef på konsultbasis på ett så effektivt sätt som möjligt kan komma in i sitt uppdrag, lära känna teamet och redan från start prestera på bästa möjliga sätt.

Vårt möte med Magnus resulterade i värdefulla insikter om vårt eget chefs- och ledarskap och konkreta verktyg för att förstå gruppers dynamik. Vi är så glada att nu kunna erbjuda våra medlemmar ett seminarium med Magnus den 11 maj. 

Magnus, som själv är medlem i Mesh, berättar om varför interimschefer och konsulter har högre krav på sig än andra chefer, när det kommer till att snabbt förstå hur grupper och team fungerar:
– När chefer och ledare rekryteras räknar man ofta med att det kan ta 3-6 månader innan den nyanställde chefen kan vara fullt produktiv, då hen ska skolas in och introduceras. Men som interimskonsult kastas man in i nya situationer och förväntas snabbt kunna göra en stor skillnad i bolaget. Startsträckan är väldigt mycket kortare.

Att kunna luta sig tillbaka på tidigare erfarenheter är därför viktigt för de som tar sig an ledarskapspositioner på uppdragsbasis.
– Interimskonsulter måste ha en stor erfarenhet av att leda verksamheter, vi som är med i Mesh har exempelvis erfarenhet av att ha arbetat i ledande positioner. Vår erfarenhet gör att vi har förutsättningar att klara kraven på att snabbt prestera i nya miljöer. En viktig del av Mesh är vidareutvecklingen av nätverket, och det är här jag vill bidra under seminariet genom att ge ytterligare verktyg som kan komplettera vår expert- och branscherfarenhet och stärka vårt ledarskap.

Under senare år har det inom ledarskap skett en tydlig förskjutning från ledarförmågor till ledarbeteenden. Företagskulturen sitter inte i “väggarna” utan skapas och manifesteras genom våra beteenden. Ett modernt ledarskap kräver att du har koll på såväl ditt egen som andras beteenden och de behov som styr beteenden, berättar Magnus.

En framgångsrik ledare ser vad teamet behöver
Magnus seminarium kommer att ha två olika fokus. Det första rör hur man lär sig att snabbt läsa av vilken mognadsnivå en arbetsgrupp befinner sig på, och hur det påverkar behovet av olika typer av ledarskap. 

Grupper som inte arbetat tillsammans länge och som är mer omogna i sin utveckling kräver exempelvis en mer formell ledare som är närvarande, skapar trygghet och är tydlig kring mål, rollfördelning och kultur. I en mer mogen grupp däremot, är medarbetarna mer trygga, vilket leder till att en annan typ av ledarskap behövs för att teamet ska fortsätta vara välfungerande.

– I de första stadierna  kan man behöva detaljstyra mer. Men för en mer mogen grupp kan det vara förödande. Man kan förstöra mycket genom att gå in med fel ledarstil. Som interimskonsult är det dessutom extra viktigt att snabbt kunna bilda sig en uppfattning om var teamet befinner sig och ha verktygen för att som ledare kunna anpassa sig och veta när man behöver delegera och styra, och när det passar att ta en mer coachande roll, säger Magnus Jonsson.

Medvetenhet och insikt skapar bättre ledare
Susan Wheelans grupputvecklingsmodell IMGD, där fyra utvecklingsstadier för grupper beskrivs, är en av de två ämnena för Magnus seminarium med Mesh medlemmar. Den andra kommer att röra beteendestilsintrumentet IDI, Interpersonal Dynamics Inventory.

Med hjälp av IDI-instrumentet får man, via anonymiserad data från personer man arbetar tillsammans med, en beteendeprofil som beskriver hur man uppfattas av andra personer. Man erhåller också ett verktyg för att bättre förstå andras beteenden och behov. 

Profilen beskriver hur pass drivande, personlig och uppmärksam man uppfattas av sina medarbetare. Värdefull information för alla som befinner sig i en ledarposition, inte minst för interimskonsulter som snabbt behöver få sina nya medarbetares förtroende, förklarar Magnus Jonsson.

– Är jag medveten om hur andra upplever mig har jag också en större möjlighet att göra medvetna val. Vet jag till exempel om att jag har en tendens att vara pådrivande i mitt ledarskap, har jag också möjligheten att anpassa mitt beteende och exempelvis ta ett steg tillbaka i de situationer då det krävs. Förstår jag också mina medarbetares behov har jag nyckeln till hur jag ska anpassa ledarskapet till enskilda medarbetare. 

Anlita en interimsVD via Mesh